Gay nedir?

Bireyin kendi cinsinden kişilere karşı cinsel istek duymasına ve onlarla cinsel etkinliklere girişmek istemesine eşcinsel yönelim denir.

Halk arasında erkek eşcinseller “gay”, kadın eşcinseller ise “lezbiyen” olarak adlandırılır.